den 10 augusti 2020
   
Välkommen till Touchline

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 epost: info@touchline.se 

VI SKRÄDDARSYR RELATIONSARBETET PÅ DITT FÖRETAG

Hela vårt samhälle bygger på ett nätverk av relationer. För framgång i såväl näringsverksamhet som i privatliv och i samhällsutveckling krävs att relationer mellan människor fungerar.

Det handlar om hur vi KOMMUNICERAR - ATT VI KOMMUNICERAR och hur spelregler skall se ut för att SKAPA RESULTAT, KREATIVITET och SAMARBETE. 

Dåliga arbetsrelationer kostar oerhört mycket pengar och i företagsvärlden kan förmågan att hantera och bygga relationer innebära skillnaden mellan framgång och konkurs.  Ett företag där medarbetares samtal med varandra styrs av  negativism, frustration och missnöje leder praktiskt taget alltid till högre sjukfrånvaro och improduktiv arbetstid som istället för att skapa mervärde skapar mindrevärde. 

Goda interna relationer i ett företag, mellan personer, enheter och funktioner är en förutsättning för goda externa relationer, till kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

Förmågan att hantera och bygga Relationer - Kommunikation och Kreativitet känneteckar ett gott ledarskap och en framgångsrik organisation.

Vi hjälper dig med detta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter & Aktuellt
AKTUELLA WORKSHOPS
(den 27 november 2016)
ETT RIKT LIV - Workshops och seminarium för människor som vill förändra sin tillvaro mot livskvalitet och harmoni, i arbete och privatliv, lördagar 10-14 Ringvägen 126, Stockholm

ATT HANTERA och FÖREBYGGA NEGATIVISM!

Att konstruktivt hantera negativism och besvärliga medarbetare! Utbildning/workshop i 3 x 4 timmar för chefer.  

TEAMBUILDING BY SAXOFON

Roligt - pedagogiskt - lagbyggande med musik - Se info under "Teambuilda med musik")

UNGA och IT - Utbildning/Workshops kring barns relationer (också under Tjänster för skolor)

IT-samhället - nya sätt att kommunicera, där barn saknar tidigare generationers vägledning!  Konsekvenser och möjligheter!  Fallgropar och hur vi kan arbeta med dem. Vi erbjuder workshops för skolor, håller seminarier och erbjuder utbildningsprogram kring psykosociala, fysiologiska och samhälleliga aspekter av barns IT användning. 

IT-KOMMUNIKATION - Undvik fallgroparna   (och gör bättre affärer)

Om kommunikation, faror och möjligheter när vi kommunicerar med IT!  Du anmäler intresse på info@touchline.se  eller vill du veta mer? Ring oss på 070-6615637 elelr skicka ett mail! 

 
Musik för energi och eftertanke
(den 27 november 2016)
Du som söker Touchlines musikverksamhet, se www.rickofdreams.se 
Hem   |   Utbildningar   |   Strategiskt Hälsoarbete   |   Arbetslagsutveckling   |   Tjänster för skolor   |   Relationsmässan   |   Teambuilda med Musik   |   Om oss   |   Kontakt
Copyright (c) 2020 Touchline