Om oss

Touchline: mobil: 070-661 56 37 / kontor: 08 - 798 99 90 epost: info@touchline.se

OM OSS - BAKGRUND och ERFARENHETER

Rick Gisslén har sitt ursprung flera år på golvet i verkstadsindustrin och sedermera också offentlig verksamhet, innan han vidareutbildade sig som personalvetare med påbyggnad inom beteendevetenskap samt kurser i statskunskap och ekonomi, pedagogisk fortbildning, moderna inlärningsstrategier och specialpedagogik samt  "Personal and Professional Development" i regi av University of Santa Monica, California. 

Han har arbetat som personalpolitisk projektledare inom Stockholms Kommun med HR utveckling inom barnomsorg, äldreomsorg och individ/familj samt inom ramen för denna också tränat/utbildat 1.800 offentligt anställda chefer och personal i målstyrning.

Andra uppdrag har varit att som projektledare höja hälsa, sänka sjuk- och rehabiliteringstal i företag, bl.a inom Axfoodkoncernen, där Rick grundade, genomförde och utbildade chefer och personal i den framgångsrika 3-3-3 modellen (ledarskap -arbetslagsutveckling - strategi) en framgångsmodell för ökad hälsa. Utgångspunkterna är relationsutveckling, kommunikation, ledarskap, riktade utbildningsinsatser och tydliga, väl förankrade strategier, rutiner och manualer utifrån en förankrad värde och aktivitetsgrund.   

Rick grundade som ägare/projektledare, från idé till genomförande omtalade Relationsmässan 2009 (världens första i sitt slag) - en mässa för relationsutveckling i privatliv-  arbete- och samhälle  bevakad av direktstudio TV4, SvT, Sveriges Radio och riks- nisch- och lokalpress. I mässan deltog Sveriges mest namnkunniga relationsexperter, coacher, organisationer och företag som arbetar med relationer utifrån olika aspekter.  Samma mässa 2010 invigde han med föreläsningen  "Den tysta arbetsplatsen" - om företagens miljonförluster när personal inte kommunicerar "rätt" eller alls.   

Under hela 1990-talet arbetade Rick med livs- och karriärcoaching individuellt och i grupp. Arbetslösa ofta långt ifrån arbetsmarknaden, utrikesfödda, personer under rehabilitering och människor i vuxenutbildning samt personer med inlärningssvårigheter var målgrupper. Ett projekt från dåvarande Länsarbetsnämnden där Rick var drivande var långtidsarbetslösa, omotiverade, äldre språksvaga invandrare utan SFI intyg, där samtliga i projektet klarade SFI och i flera fall även fick arbete.

Metoden är att bygga utifrån var en ens drivkrafter, intressen och verklighet samt utnyttja människors olika och unika sätt att lära. Samma grundmetod med samma goda resultat användes sedan i flera andra sammanhang och projekt som rörde äldre arbetslösa, både svenska och utrikes födda.   

Personlig målstyrning, självkänsla, självbild, personlig försäljning, positiv mental fokusering och motivation är återkommande områden.

Rick som brinner för barn- och ungdomsfrågor har då och då kompletterat sitt företagande med kontinuerliga uppdrag som kurator i skolor (vuxna och ungdomar), förebyggande arbete mot mobbing och kränkningar har varit ett specialområde. Förutom olika gymnasier genomförde Rick som konsult en serie utbildningar kring inlärning/specialpedagogik för Mitthögskolans räkning för pedagogisk personal i kommuner i Stockholms Län, liksom har samarbetade med Framtidens skola och på ideell basis genomförde insatser för enheter inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). 

Andra uppdrag har varit insatser inom olika yrkesutbildningar från lärar- och förskollärarutbildningar, vårdpersonal, utbildningar för invandrare, för människor inom teknikyrken och inom områdena arbetsorganisation, ledarskap och kreativitet.  Dit hörde också Young Business, stärka och motivera unga företagare samt försäljningspsykologi inom ramen för Starta eget - kurser.  

Rick använder då och då musik som pedagogiskt komplement och det ger workshopen/utbildningen fler ingångskanaler till minnet. Hans musikaliska kompetens har vid flera tillfällen använts och varit mycket pedagogiskt värdefull.  Han är en flitig hobbykompositör och har också med framgång spelats i radio såväl i Sverige som utomlands.

"Människor är och förblir i första hand människor - inte funktioner, positioner eller nationaliteter".

Med de utgångspunkterna när vi möter människor når vi mycket långt!