Relationsmässan

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se

RELATIONSMÄSSAN 2009

Goda relationer berör alla och är det lim som håller ihop ett samhälle - en hel värld. Goda fungerande relationer till sig själv och andra är förutsättningar för ett gott samhälle, för livskvalitét, hälsa, framgångsrik företagsamhet och samarbeten med andra, för familjeliv och vänskapsförhållanden och inte minst för att ge våra barn goda förebilder och förutsättningar för växande.

Därför iscensatte vi 2009 idén att arrangera och världens i sitt slag första Relationsmässa 2009 i Frihamnshallen. Den rönte stort mediaintresse och mycket stor uppskattning bland mässbesökare. TV4 direktstudio, SvT, Sveriges Radio samt riks- nisch- och lokalpress bevakade arrangemanget där företag, organisationer och relationsexperter som på olika sätt arbetar med relationsutveckling deltog.

Under Relationsmässan 2010 invigningsföreläste vi kring "Den tysta arbetsplatsen" - ett föredrag om osynlig tyst negativism i företag - en företeelse som kostar våra företag stora summor, försämrar produkt- och tjänsteutveckling samt leder till onödiga sjuktal och felprioriterade kostsamma HR insatser.