Strategiskt hälsoarbete

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se

 RELATIONSUTVECKLING SKAPAR HÄLSA

Grundmodell för hälsoutveckling, låga sjuk- och rehabiliteringstal utifrån ett relationsperspektiv

Att agera och bygga hälsoarbete utifrån en förankrad värdegrund är nyckeln till hälsa och sänkta sjuktal, liksom att denna värdegrund medvetet avspeglas i alla delar av verksamheten för att upplevas som trovärdig.

Vi arbetar med alla delar av hälso- rehabiliterings och arbetsmiljöområdet. Verkligt varaktigt resultat uppnås genom att inte isolera hälsoarbete till enbart frågor om fysisk arbetsmiljö, buller, ljus, ljud, ergonomi och friskvård. Verkliga resultat uppnås genom att anlägga ett strategiskt helhetsperspektiv. Då blir resultaten ofta sensationella och här finns stora vinster att hämta för ditt företag.

Vi arbetar efter en framgångsmodell som bevisligen sänker sjuktalen i din organisation och är så kaxiga att vi lovar varje öre tillbaka om så inte blir fallet. Vi ger dig resultatgaranti!

Vi hjälper dig med ett handlingsprogram, att säkerställa ett förnuftigt och lättarbetat system för det fortsatta hälsoarbetet i ditt företag, rutiner, strategier och policys. Vi ser till att initiera, utbilda, genomföra utvecklingsinsatser och vara bollplank och samarbetspartner i ditt fortsatta arbete med hälsa och arbetsmiljö.

Företaget -  Ledarskapet  - Gruppen - Individen - delar av en helhet. När dessa integrereras når vi långsiktig framgång.!

Kontakta oss, så berättar vi mer, presenterar en komplett modell för hälsoarbete med resultat!

Touchline mobil: 070-6615637 / kontor 08798 99 90 epost: info@touchline.se rickline@live.se