Utbildningar

Touchline mobil: 070 - 6615637 / kontor: 08-798 99 90 / epost: info@touchline.se

AXPLOCK UR VÅRA WORKHOPS, UTBILDNINGAR och MODULER

Använd IT rätt, undvik fallgropar och rädda dina affärsrelationer - workshop för företag

Utbildningsprogram / projektledning för lägre sjuktal - Pengarna tillbaka om vårt framgångsrika program för hälsa i företag inte ger dig dokumenterat lägre sjuktal! Vi presenterar en komplett arbetsmodell och strategier/rutiner för maximalt hälsoarbete genomförd med tydligt resultat i företag av alla storlekar, och efterfrågad av företagshälsovård samt organisationer som arbetar med arbetsmiljö och hälsa!.

Workshop för kreativitet på jobbet! - kreativitetens villkor - så bygger du ett kreativt företag

Assertivt Ledarskap - Ledarskapsutbildning med verksamhetsutveckling i fokus. Utbildningen som visar hur du hjälper och coachar dina medarbetare att fritt och utan ångest våga och vilja uttrycka idéer, sina tankar och åsikter samt stimulera sina kolleger att göra detsamma. 

Bygg kommunikativt företag (det assertiva företaget) - Verksamhetsidé -  Ledarskapsfilosofi - Rekryteringsprinciper - Belöningssystem - Organisationsstruktur. Ibland drar olika delar av en organisation år olika håll utan att vi är medvetna om det och leder till ett avsevärt sämre resultat än vad som behöver vara fallet.  Vi erbjuder en heldag kring sambandet Verksamhetsidén - Organisationsstruktur - Ledarskapet - Grupp och Individ.

Hantera Negativism! Så här gör du - Chefsutbildning för att vända negativism och tystnad till handlingskraft och aktivitet. Mycket konkret chefsutbildning som tar sina grunder i just din verksamhet på ditt företag!

Arbetslagsutveckling för framgång - Arbetslagsutveckling som fungerar! Fyra halvdagar eller två heldagar som trimmar ditt team, skapar kreativitet, samarbete, och ekonomiskt resultat!.

Konflikthantering som ger resultat -  konkret och effektiv - Vi utbildar chefer och personal i konstruktiv konflikthantering, att hantera och förebygga kostsam "kommunikation" i form av bråk, samarbetsproblematik, negativism och direkt/indirekt (dold) aggressivitet. Vi skapar  gemensamma referensramar, tränar på konkreta situationer och utgår från din verksamhet på din arbetsplats. Matnyttigt, konkret och aha-väckande! 

Teambuilding by Saxofon - ett annorlunda, roligt och musikaliskt sätt att skapa teambuilding genom att intregera musik med professionell arbetslagsutveckling - oerhört populärt!

IT och Barn - Lär barnen att hantera IT på rätt sätt! Nätet - barnens framtid, faror och möjligheter - program för skolor mot mobbing, kränkningar och för goda relationer - En tidsanpassad, mycket viktig verksamhet vi vill ha in i skolorna - Barn och IT - som nytt skolämne och inom ramen för livskunskap!

 

"IT Kommunikationens fallgropar "

"Ett enda mail kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande"!

IT/nät/mobil kommunikation är här för att stanna och den utvecklas i rasande fart, men vad händer när vi alltmer ersätter de verkliga mötena med sms, chatt och mail.

Vad händer när vi utelämnar kroppspråk, röst, tonfall, ansiktsuttryck och allt som hör till levande kommunikation mellan människor?.

Vad händer när vi inte ser och upplever mottagarens respons på det vi skrivit?

Ett mail/sms eller chatt kan aldrig innehålla och ersätta de nyanser som fysiska möten har, det saknar röst, kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Ett mail lämnar inga pauseringar. Det bortser helt ifrån tystnad som ett sätt att skapa eftertanke och betoning av det som är viktigt.

Nät och mobilkommunikation, där ett helt meddelande lämnar avsändaren med ett enda knapptryck och landar hos en mottagare som har att tolka meddelandet och avsändarens avsikter- ställer stora krav på avsändarens förmåga att utrrycka sig tydligt och på ett sätt så att hans meddelande uppfattas rätt, men lika stora om inte högre på mottagaren. Mottagaren tolkar budskapet och avsändarens intentioner med sitt budskap.

Negativa tolkningar av varandras budskap innebär att affärer har gått i stöpet, relationer försämras, ibland på ett långsiktigt förödande sätt och många missförstånd uppstår. Missförstånd som sedan aldrig retts ut, och leder till långvariga samverkansproblem.

Mötet i korridoren med din personal eller med kunden på dennes arbetsplats är ersatta av mailkommunikation.

När och hur skall jag använda IT tekniken för att kommunicera med andra människor och när bör jag inte göra det?

Vi erbjuder hösten 2014 erbjuder vi workshop och föredrag

Kommunicera rätt - undvik fallgroparna och utveckla din verksamhet!

 

RELATIONER - KOMMUNIKATION - KREATIVITET > VERKSAMHETSUTVECKLING